Coaching

Bij coaching is sprake van één op één gesprekken. Uitgangspunt is het verdiepen van het bewustzijn voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. Het van binnenuit veranderen waardoor een betere kwaliteit van werken ontstaat. Als coach ondersteun en begeleid ik het leerproces van de coachee waardoor de persoonlijke effectiviteit wordt vergroot.

Voorbeeld:
Een verandering die wordt opgelegd creëert afstand. Iets wat er nog niet is maar nog moet komen is nog niet de wens van de medewerker. Daar waar geen aandacht is geschonken aan persoonlijke leerprocessen is coaching van toegevoegde waarde.

terug